Новости в стоматологията

Зъбите като източник на стволови клетки

Лечението със стволови клетки зае сериозно място сред алтернативите при лечение на голям брой сериозни заболявания. То даде надежди, че е възможно възстановяване на увредени и загубени тъкани и органи и подобряване на функциите им.

Какво представляват стволовите клетки ( stem cells )?

Смята се, че началато на изучаването на стволовите клетки е поставено през 60-те години на миналия век с изследванията на канадските учени Ърнест Маккълок и Джеймс Тил.

Стволовите клетки започват да се образуват в етапа на най-ранното ембрионално развитие и имат потенциал да се диференцират в клетки на конкретна тъкан ( костна, мускулна, нервна ) в зависимост от конкретни нужди на тялото. Именно това са стволовите клетки. След раждането и особено след завършване на бурния растеж на организма, тяхното количество в тялото драстично намалява като остават налични в костния мозък, където текат непрекъснати обновителни процеси, свързани с образуване на клетките на кръвта, изграждащи клетъчния имунитет.

Стволовите клетки имат способност да се трансформират във всеки един от над 200 типа клетки изграждащи човешките тъкани. Те определят регенеративните способности на организма и за разлика от вече специализираните, могат да се самовъзстановяват, както и да създават специфичните за дадена тъкан клетки. 

Този гениален механизъм измислен от Природата дава възможност да се моделират свободно тъкани, използвайки едни и същи клетки, които заемайки своето място в конкретна тъкан се трансформират в нужния вид клетка.

Целият организъм се развива от една единствена клетка – оплодената яйцеклетка, получена по време на зачеването, когато се сливат яйцеклетка и сперматозоид. Оплодената яйцеклетка започва бързо да се дели, в резултат на което след няколко седмици развитие се оформя плода с ранни белези на органен растеж.

Така една единствена оплодена яйцеклетка чрез  деленето си е способна да даде началото на толкова различни видове клетки. Първите продукти на това делене са стволовите клетки, които имат способността да се трансформират в конкретни тъканни клетки.

stem_cells_diagram1

Стволовите клетки в костния мозък дават начало на всички линии кръвни клетки. При увреждане на костния мозък от раково заболяване и намаляване броя на тези клетки е установено, че въвеждане на стволови клетки води до възстановяване на понижени нива на кръвните клетки. През 1999г. се доказа, че стволовите клетки от костен мозък могат, за огромно учудване, да дадат начало на клетки, различни от кръвните, например мускулни, с което се слага началото на методи на лечение на мускулната дистрофия.

Има няколко различни вида стволови клетки:

 • Ембрионални стволови клетки. След оплождането тези неспециализирани клетки се превръщат във всички видове клетки на човешкия организъм. Преди да се вземат, с цел бъдещо лечение, е необходимо ембриона да бъде унищожен в лаборатория. Такава практика поставя значителни етични проблеми и поради това има единствено научно-изследователско значение. Ембрионални стволови клетки не могат да се използват в медицината;
 • Стволови клетки от възрастен човек. Стволовите клетки не изчезват след раждането, те остават в тялото ни и участват във възстановяването на увредени тъкани. Потенциалът на този „резерв” от клетки намалява с възрастта, а и с времето те губят жизнеността си. Стволовите клетки от възрастни също могат да се развият в други клетъчни линии и могат да бъдат набавени главно чрез костно-мозъчна пункция;
 • Стволови клетки от кръв на пъпна връв. Те са изключително млади и много жизнени, могат да бъдат взети лесно при раждането на детето от кръв на пъпна връв. Могат да бъдат замразени и в бъдеще да се използват за лечение на самия донор на клетки или на друг пациент;
 • Стволови клетки от зъбна пулпа. Може да се вземе от пулпата на екстрахирани зъби ( млечни зъби или мъдреци ), които така или иначе се губят. Ако сте пропуснали шанс да съхраните стволови клетки от пъпната връв на бебето си при неговото раждане, то може да направите това от пулпа на млечно зъбче в периода от 5 до 13 годишна възраст. Нужни са две млечни зъбчета извадени след като са леко разклатени, съхранени в специален разтвор до пренасянето им и обработката в банката за стволови клетки, преди да бъдат съхранени при минусови температури.

Пулпата на зъбите, която се формира още в ембрионалния етап на развитие на организма, остава херметично затворена при здрави зъби. Оказва се, че тя съдържа известно количество стволови клетки, които могат да се изолират, да се размножат чрез клетъчни култури и да бъдат имплантирани в зона на поражения, където да дадат начало на нова тъкан. Няколко компании използват идеята и създават криобанки, в които се съхраняват продължително време при ниски температури извадени зъби. Запазването на подобни клетки позволява след време те да бъдат използвани за възстановяване на изгубени тъкани.

Тъй като източниците на стволови клетки в зрелия организъм са изключително малко, използването на зъбната пулпа като източник отваря една голяма възможност човек да разполага със собствена линия стволови клетки, когато има нужда от лечение на раково или дистрофично заболяване в бъдеще. Стволовите клетки се съхраняват в специални криобанки, в контейнери с течен азот ( при -196°С), като срока на съхранение не влияе върху жизнеспособността на клетките и е практически неограничен. Така те могат да бъдат използвани след години, когато и технологиите за тяхното прилагане ще бъдат още по-съвършени.

Приложение на стволовите клетки

Съществуват два начина на лечение: автоложно и алогенно. При автоложната трансплантация пациентите получават стволови клетки, които произлизат от самите тях. При алогенната трансплантация пациентите получават клетки, които са дарени от някой друг.

Какви видове лечение със стволови клетки вече съществуват?

Понастоящем стволови клетки се използват в следните случаи:

 • Вече десетилетия медицината използва алогенна трансплантация на костен мозък за лечението на кръвни заболявания като левкемия. В тези случаи болният костен мозък се замества със здрав. Всъщност костният мозък съдържа много кръвообразуващи стволови клетки. От 1988г. алогенните стволови клетки, получени от кръв на пъпна връв, се използват в лечението на левкемия. Счита се, че вече са осъществени около 2000 трансплантации със стволови клетки от кръв на пъпна връв. Процентът на успех е също толкова висок, колкото при използване на стволови клетки от костен мозък;
 • През 2000г. беше публикувана статия, представяща списък със заболявания, които понастоящем могат да бъдат лекувани със стволови клетки от костен мозък. Сред тези заболявания са някои форми на рак на кръвта, болести на лимфната система като лимфом на Hodgkin, някои видове тумори ( включително на гърдата и яйчниците ), автоимунни заболявания, като множествена склероза и ювенилен артрит;
 • Автоложните стволови клетки се използват също след химиотерапия при лечение на рак с цел да се подпомогне възстановяването на костния мозък;
 • Проучване за автоложните стволови клетки и тяхната роля във възстановяването на сърдечната мускулна тъкан след сърдечен удар ( инфаркт ) има голям успех. Клиничните изследвания дадоха положителни резултати;
 • При изследване на животни в лабораторни условия бе създадена нервна тъкан от автоложни стволови клетки. В крайна сметка ще бъде възможно да се възстанови увреждането, причинено от мозъчен кръвоизлив, болест на Паркинсон и увреждания на гръбначния мозък;
 • Хранят се големи надежди за използването на стволови клетки в бъдещето лечение на диабет, така че да се възстановят клетките в панкреаса, произвеждащи инсулин;
 • Стволовите клетки играят важна роля в генната терапия. Някои заболявания се дължат на неправилното функциониране на поредица от гени. При заместването на болестно променени гени със здрави такива, получени от известен брой стволови клетки, би било възможно чрез автоложна трансплантация да се лекуват пациенти с имплантиране на тези „възстановяващи гените” стволови клетки.

Много приложения на стволовите клетки в медицинската наука са все още в експериментален стадий. Ще отнеме известно време преди те да станат стандартен лечебен метод в медицинската практика. Все пак учените са единодушни, че стволовите клетки ще имат съществена роля в „медицината на бъдещето”.

You Might Also Like