Естетична Стоматология

Какво е smile design?

Защо усмивката е толкова важна? Критериите, които определят визуалната красота на една усмивка са вродени и когато ни помолят да обясним защо приемаме една усмивка за хубава, а друга не, е много трудно да го направим. Науката обаче е открила тези критерии и тяхното познаване е в основата на естетичната стоматология.

Smile design или „дизайн на усмивката“ не е единична манипулация, извършвана от стоматолог, а цялостен процес на постигане на „идеална усмивка“ – резултат от следването на определени естетични закономерности и пропорции, лечение, което в част от случаите дори не е по силите на един единствен специалист, а налага колаборация и комплексен подход. Често крайният резултат е продукт от съвместните усилия на протезисти, имплантолози, дентални техници и пародонтолози. Самият термин smile design всъщност осмисля същността на естетичната стоматология и цели премахването на всички дразнещи дисхармонии – видими и невидими за окото. Естетичната стоматология преобразява усмивката, която се смущавате да покажете, в онази, която мечтаете да имате. Затова и първата консултация обикновено е дълъг разговор в който споделяте всичките си очаквания и поставяте конкретни цели. Фокусът пада не само върху очакванията ви, но и и върху обективният естетичен статус, който включва:

 • кривината на линията на усмивката;
 • оцветявания и дисхармония на зъбите;
 • фотозаснемане на усмивката ви в различни ситуации – смях, усмивка, говор и в покой;
 • динамика на лицевата мускулатура;
 • липсващи зъби;
 • лицеви пропорции и асиметрия;
 • центрирана срединна линия;
 • видими амалгамени пломби;
 • разстояния между зъбите;
 • букални коридори;
 • размери, форма и пропорции на фронталните зъби.

Още в Древността философите отбелязват, че човек притежава вродено чувство за красивото, което е комплекс от усета му за:

❶ баланс,

❷ пропорция/симетрия,

❸ цвят,

❹ форма.

Изследванията в областта на човешката сетивност и възприятия показаха, че мозъка оценява новите неща с които се сблъсква само за част от секундата и тази оценка впоследствие влияе на нашето поведение. Така бе потвърдена верността на популярната максима, че първото впечатление е най-важното.

Лицето има най-голям дял в представителността ни и именно върху него са фокусирани голяма част от усилията на козметичната медицина и индустрия с цел то да се запази в перфектен вид, да се забавят ефектите от възрастовите промени, както и да се коригират недостатъците, които го отклоняват от възприетата естетична норма.

Тъй като живеем в общество, общуването е основна наша способност, а освен по езика ние се ориентираме и по сигналите, които тялото изпраща, и то най-вече наблюдавайки изражението на лицето, неговата мимика и изражението на очите. Усмивката заема ключова позиция и силно въздейства на събеседниците ни.

Какво включва специализираният естетичен подход и smile design?

 • избелване на зъбите ( whitening, tooth bleaching ), което е най-широко прилаганата козметична процедура повече от 40 години. В днешно време има огромен избор от възможности, като офисното избелване осъществено от специалист остава най-препоръчителната процедура за избелване на оцветени зъби;
 • емайлопластика ( или така нареченото enamel shaping, contouring или tooth reshaping ) е изключително елегантна и много ефективна процедура чрез която се коригират нехармонични пропорции и форми на зъбите и се използва винаги, когато се прецени, че малки промени ще доведат до значимо подобряване на вида и хармонията на усмивката. В определени случаи тази процедура може в рамките на едно посещение да коригира проблеми, които са показани за поставяне на брекети и може да ви спести много време и инвестиции. Това е една много предпочитана от пациентите манипулация, тъй като не изисква много време, не е свързана с болка и има видим ефект веднага след нея, като в същото време е прецизна и деликатна за изпълнение от стоматолога;
 • бондинг или директни естетични възстановявания, които са перфектен начин за коригиране на леки естетични дефекти и асиметрии. Постигат се чрез наслагване върху зъба на специални за целта фотокомпозити, последващото им склуптиране и полиране;
 • порцеланови фасети ( veneers ), които се използват за постигане на ефекта “пълна промяна” чрез изработване на порцеланови корекции на предния видим естетичен сегмент от зъбните редици, който включва предните 6 или 8 зъба;
 • зъбни импланти и мостове – са съвременни методи за пълно възстановяване на изгубени зъби чрез имплантирането на “изкуствени” зъбни корени, които служат за опора на естетични порцеланови мостове;
 • и не на последно място по важност е коригирането на т.нар. червена естетика или състоянието на венеца, неговото ниво, отношението му със зъбите и елиминирането на пародонтални джобове. Не бива да се забравя, че дори и най-здравите, бели и добре подредени зъби има риск да не служат дълго, ако венците и костта около тях не е здрава и те не стоят стабилно.

Линия на усмивката (Smile line)

Формата на горните зъби трябва да е такава, че да описва линия, успоредна на долната устна, когато се усмихваме. Долният ръб на долната устна трябва да е успореден на линията на горните венци. Линията на усмивката зависи от типa усмивка, които са три – комисурна, куспидна и смесена. Без значение какъв е типа на усмивката ви, линията й трябва да изглежда както на показаната снимка.

Не забравяйте, че в изграждане на цялостното излъчване участват зъбите, устните и заобикалящите ги тъкани. Зъбите изграждат т.нар. „бяла естетика“, а венците т.нар. „червена естетика“.

Всички тези елементи трябва да хармонират помежду си. Затова изготвянето на естетичен план е комплекс от процедури, които не са изолирани и самоцелни.

Естетични пропорции (Smile proportion)

Много пропорции в човешкото тяло са кратни на “златното сечение” или “съвършената пропорция”. Наречена е така, тъй като всяка подредба на обекти поставени в такова отношение създава усещането за “красиво”. Тази пропорция съществува и при зъбите и е изключително точна.

dental-promo

Златното сечение е пропорция, получена при деленето на права линия в отношение 1 към 1.618. Обектите, които притежават тази пропорция създават приятно усещане за баланс, който е основен белег на “красивите неща”.

Златното сечение е пропорционална връзка межу цялото и неговите части. При нея малката част се отнася към по-голямата част на едно цяло, така както голяма част се съотнася към цялото. Така се създава една непрекъсваема връзки между частите и цялото.

principle2Ширината на предните резци е в “златно сечение” с тяхната дължина. Това правило е основно при емайлопластика на зъбите и при избора на ДЪЛЖИНА на фронталните зъби. Естествените зъби могат да се скъсяват и това се прави именно чрез това правило.

То се спазва много стриктно при планирането и изработката на порцеланови фасети или корони във фронталната част.

principle21По същата пропорция ширината на фронталните зъби е равна на коя да е тройка фронтални зъби (А=В=С). Всъщност именно правилната пропорция, а не толкова изкрящо белия цвят на изкуствените корони, създава усещане за хармония, баланс и естетика.

You Might Also Like