Терапия и кореново лечение

Естетично възстановяване на предни зъби

Възстановяванията във видимата област винаги са много отговорни, тъй като дори малки промени водят до значителна промяна във външността.

Предните зъби, макар  да се засягат по-рядко от кариес, поради по-малкия им размер в сравнение с дъвкателните зъби, губят повече здрава тъкан при развитието му. Възстановяването на предните зъби след кариес е истинско предизвикателство, предвид високите естетични изисквания в тази област, а самата интервенция трябва да е максимално щадяща. Фронталните ( предни ) 6 зъба се считат за естетичен сегмент и дават облика на нашата „фасада“, затова играят и социална роля. Нерядко пациентите имат сериозни проблеми и липса на дъвкателни зъби, но при запазен фронтален сегмент, никой около тях не забелязва, и обратното – при липса или недобър вид на фронта, това веднага се забелязва.

Във фронталната област често се развиват т.нар. „целуващи се“ кариеси, т.е. върху стените на два контактуващи съседни зъба, което изисква не само перфектно възстановяване на самите зъби, но и на контактната им точка. В групата на предните зъби влизат 6 горни и 6 долни зъба или т.нар. естетичен сегмент – това са резците и кучешките зъби. Назад започват дъвкателните зъби, чиято функция е да раздробят приетата храна.

Фронталните зъби са доста по-тънки, макар и не дотам крехки, а видимостта им придава висока естетична стойност. Мащабно изследване в САЩ показа, че 47% от първото впечатление се дължи на усмивката ни, а тя до голяма степен зависи от видимите ни зъби. Липсата им или недобрия им вид създават сериозни социални проблеми в общуването и понижават драстично самочувствието и самооценката на човека.

Затова хората са по-чувствителни винаги към съдбата на фронталните си зъби, отколкото на задните, „които не се виждат“, макар че от функционална гледна точка, те са по-важни, тъй като са отговорни за основната роля на устата, а именно приема на храна и подготовката й за усвояване от стомаха и храносмилателната система. Липсващите задни зъби и влошеното храносмилане, както и лишаването от определени храни, поради невъзможност да бъдат сдъвкани, води до лавина от разнообразни здравословни проблеми в цялото тяло. Най-напред страда стомаха и цялото храносмилане, създават се предпоставки за равитие на гастрит и стомашна язва, но също така еднообразната храна лишава тялото от нужните му хранителни вещества.

В следващия видеоматериал е показан именно случай с подмяна на стари и неестетични пломби на два съседни зъба, както и цялата последователност в избора на фотокомпозитни маси и послойното им изграждане.

You Might Also Like