Пробивът на зъбите

5 важни неща за млечните зъби

Млечните зъби имат важна функция и съпровождат детето в един сравнително дълъг период от детството. Това налага за тях да се полагат грижи, както и да се запазят максимално здрави до тяхната окончателна подмяна с постоянните зъби, процес, който започва около 6 годишна възраст с израстването на първия постоянен кътник, наречен „шестгодишник“. Млечното съзъбие се състои от 20 зъба, които обикновено започват да пробиват в устата между 6 месеца и 1 годишна възраст. Пълният набор млечни зъби се формира до 3-та година на детето.

Read More...

Пробивът на зъбите

Пробивът на зъбите

Млечното съзъбие се състой от 20 зъба, които започват да пробиват в устата между 6 месеца и 1 годишна възраст. Пълният набор млечни зъби се формира до 3-та година на детето. По времето, когато детето е на 6 години, започва пробивът на постоянните зъби, които са 32.

Read More...