Лечение на детските зъби

Флуорът може да бъде и вреден

Благотворното влияние на флуора върху здравината на зъбите е безспорна и флуорната профилактика спомага за намаляване на кариеса и последиците от него. Освен в пастите за зъби, както и водите за уста, флуор може да се приема и с млякото или водата. Флуорът в големи дози предизвиква сериозни здравословни проблеми. През 2006 година авторитетното медицинско списание The Lancet обяви флуора за „силно невротоксична субстанция“, тъй като се установи доказана връзка между приема на флуор и понижените нива на IQ при децата, показвайки още веднъж, че флуорът води до умствени увреждания.

Read More...