Ортодонтия и брекети

Invisalign – перфектно подредени зъби

Invisalign ( Инвизалайн ) или известна като „невидими брекети“ е съвременна технология и ортодонтска система за постигане на идеална подредба на зъбите и формиране на хармонична естетична усмивка и функционална захапка. Invisalign могат да се носят през цялото време без да пречат на общуването. Invisalign се изработват чрез многоетапна 3D компютърна технология при която от първоначалните отпечатъци на зъбите взети в кабинета от вашия ортодонт се изработват симулативни модели на подредбата на зъбите, показващи как те ще изглеждат при всяка стъпка от преместването им към тяхната идеална позиция и тези модели се използват за изработване на шините ( на принципа на стереолитографията ), с които се осъществява самото лечение.

Read More...

Ортодонтия и брекети

Деймън – последно поколение брекети

Брекетите имат дълга история от тяхната първоначална форма изобретена от Едуард Енгъл до днешните системи. Системата Деймън (Damon braces) е върхово постижение в подреждането на зъбите и лечението на ортодонтските проблеми, тъй като елиминира огромна част от недостатъците на класическите брекети. Използват се по-малки по размер брекети, което създава удобство на пациентите, залепени са върху по-малка повърхност на зъба. Брекетите са с автоматични микроключалки, което позволява лесното поставяне на еластичните дъги, както и свободно движение на брекета.

Read More...

Ортодонтия и брекети

Какво е Ортодонтия?

Ортодонтията е стоматологична област, която се фокусира върху изучаването, диагностиката и лечението на неправилната захапка, която може да се дължи на неправилна позиция на зъбите или неправилно съотношение на челюстите. Названието й идва от гръцките думи ortho означаваща правилен и odons със значение на зъб.

Read More...

Ортодонтия и брекети

Поставяне на брекети

Брекети се използват за лечение на голяма част от ортодонтските проблеми и има доста преимущества. Лечението с брекети в зависимост от вида и степента на разместване на зъбите може да продължи между 1,5-3 години. Брекети се прилагат едва когато всички постоянни зъби са налични в устата. Днес се използват десетки системи брекети, като най-използвани от ортодонтите са: Damon system braces ( различни поколения ), Roth brackets, Alexander system, iBraces, In-Ovation, STb Light Lingual System, SPEED System и много други.

Read More...